نخستین کتاب درباره کنترل استرس مدیران و کارکنان بانک‌ ها منتشر شد

کتاب استرس؛ عوامل و راهکارهای مقابله با تأکید بر استرس مدیران و کارکنان بانک به قلم دکتر سید رضا ابراهیمی چاپ و روانه بازار نشر شده است.

بیشتر بخوانید