مقاله مشترک دکتر سید حسین ابطحی و دکتر سید رضا ابراهیمی حسنی نیاکی

چکیده این تحقیق به طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک توسعه تعاون پرداخته است. استراتژی یک

بیشتر بخوانید