انتصاب مدیر عامل جدید شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین، روز شنبه مورخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵، جلسه معارفه مدیر عامل

بیشتر بخوانید

انتصاب جناب آقای سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی؛ به عنوان سرپرست مدیریت شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین

  مطابق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ هیئت مدیره شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین، ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ جناب

بیشتر بخوانید