سخنرانی در مراسم افتتاحیه دوره های آموزشی ویژه رابطین بازاریابی

نائب رییس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: بازاریابی بنگاه اقتصادی وابسته به همکاری و همراهی واحدهای مختلف عملیاتی در

بیشتر بخوانید