نظرات و پیشنهادات درباره کتاب

با تشکر از وقت و فرصتی که برای مطالعه کتاب استرس؛ عوامل و راهکارهای مقابله – با تاکید بر استرس مدیران و کارکنان بانک اختصاص داده اید؛ از شما فرهیخته گرامی تقاضا دارم با ارسال نظرات و پیشنهادات ارزشمندتان ما را در تصحیح و غنا بخشیدن در ویرایش های بعدی یاری نمایید.