مقاله مشترک دکتر سید حسین ابطحی و دکتر سید رضا ابراهیمی حسنی نیاکی

چکیده

این تحقیق به طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک توسعه تعاون پرداخته است. استراتژی یک سازمان مشخص می‌‌کند که سازمان چگونه می‌‌خواهد برای سهام‌داران، مشتریان و شهروندان ارزش‌‌آفرینی نماید. بر اساس این دیدگاه، موضوع مدیریت منابع انسانی جایگاه ویژه‌ای را در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان داشته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک توسعه تعاون می‌باشند که از مدیران و رؤسای ادارات، ۷۹ نفر به عنوان خبرگان تعیین شده ‏اند. همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. بر اساس هدف، تحقیق حاضر کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است. از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی میباشد؛بدین‌معناکه بخش عمده ای ازاطلاعات ازطریق مصاحبه وتکمیل پرسش نامه توسط کارشناسان وخبرگان بانکی گردآوری شده است. بااستفاده ازروش‌های تجزیه وتحلیل SWOT و نیز روش دلفی، بر اساس فرایند تحقیق عوامل داخلی و خارجی شناسایی و فهرست گردید. سپس ماتریس عوامل داخلی و خارجی تنظیم و با بهره‌گیری از ماتریس داخلی و خارجی استراتژی‌های ورودی، نگهداری و خروجی منابع انسانی انتخاب و پیشنهاد شدند.

متن کامل مقاله در لینک خبرگزاری فارس

طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک توسعه تعاون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *