دو روی سکه حذف صفر از پول ملی

موضوع حذف صفر از پول ملی که در ماه های اخیر شکل جدی تری به خود گرفته، مخالفت ها و موافقت هایی را به دنبال داشته است. فارغ از مجادلات سیاسی و جناحی، از نگاه تخصصی این اقدام بانک مرکزی مزایا و معایبی به همراه خواهد داشت. در این یادداشت دکتر سید رضا ابراهیمی از نگاه یک بانکدار ارشد به بررسی اجمالی این موضوع پرداخته است

بیشتر بخوانید

باید مازندران را به قطب گردشگری و تورسیتی تبدیل کرد

متن زیر بخش اول گفتگویی است که یکی از رسانه های مازندران چندی پیش با جناب آقای دکتر سید رضا

بیشتر بخوانید